!לפני תהליך בקשת ההלוואה

על מנת למלא את הבקשה, חשוב
שתהיו מוכנים מראש עם המידע והטפסים הדרושים.

חשוב לשים לב! בשלב זה מקבלים הלוואות
עד לסכום של ₪90,000 אך ורק לעסקים ולא למלכ״רים.
לזכאים 'קרן משרד הכלכלה', באמצעות יועץ עסקי בלבד,
יש להגיש כאן>> 
(יש למלא את טופס הבקשה אך ורק דרך מחשב ולא בנייד)

בואו נוודא שיש לכם את כל המידע הדרוש:

נדרש להגיש תוכנית עסקית וכן נדרש ערב.

יש להגיש תוכנית עסקית שנכתבה ע"י יועץ עסקי מוסמך. ניתן להיעזר בפורמט של ספארק
לסיוע במציאת יועץ, ניתן לפנות אלינו במייל info@sparkil.org

נדרש להגיש תוכנית עסקית וכן נדרש ערב

יש לצרף תוכנית עסקית שנכתבה ע"י יועץ עסקי מוסמך. ניתן להיעזר בפורמט של ספארק
לסיוע במציאת יועץ עסקי, ניתן לפנו אלינו במייל loans@sparkil.org

**חשוב לשים לב!
יש למלא את טופס הבקשה אך ורק דרך מחשב ולא בנייד
יש לי הכל! בואו נתחיל את הגשת הבקשה
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
לזכאי 'קרן משרד הכלכלה', באמצעות יועץ עסקי בלבד,
יש להגיש כאן>> 
(יש למלא את טופס הבקשה אך ורק דרך מחשב ולא בנייד)

בואו נוודא שיש לכם את כל המידע הדרוש:

יש להגיש תוכנית עסקית, ניתן להיעזר בפורמט של ספארק .
לסיוע במציאת יועץ, ניתן לפנות אלינו במייל info@sparkil.org

*בהלוואות עד 50,000 ש"ח לא נדרש ערב, מלבד מקרים חריגים

נדרש להגיש תוכנית עסקית וכן נדרש ערב.

יש להגיש תוכנית עסקית שנכתבה ע"י יועץ עסקי מוסמך. ניתן להעזר בפורמט של ספארק
לסיוע במציאת יועץ עסקי, ניתן לפנות אלינו במייל loans@sparkil.org

**חשוב לשים לב!
יש למלא את טופס הבקשה אך ורק דרך מחשב ולא בנייד
יש לי הכל! בואו נתחיל את הגשת הבקשה
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.